ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะในการเลือกสรรพนักงานเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

###
19 กรกฏาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะในการเลือกสรรพนักงานเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์